2022-10-09
بازدید رئیس صنایع استان

بازدید رئیس اداره صنایع استان از شرکت سوله کاوه پارس زرین

بازدید رئیس اداره صنایع استان از شرکت سوله کاوه پارس زرین در این دیدار ریاست محترم صنایع استان مرکزی از بخش‌های مختلف شرکت دیدار کردند. در زیر تعدادی از تصاویر این بازدید قابل مشاهده می‌باشد. قبل بعدی معرفی شرکت سوله کاوه پارس زرین شرکت سوله کاوه پارس یکی از واحدهای […]
2020-09-22
NM 2

بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه

2013-07-31
nw9

تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92

از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کار آفرین برتر در سال 92 توسط جناب آقای دکتر غنیمی فرد ریاست محترم خانه صنعت و معدن ایران تقدیر گردید.