۱۳۸۹-۰۴-۲۸

بازدید فرماندار ساوه و ریاست اداره صنایع و کار از شرکت سوله کاوه پارس

بازدید فرماندار ویژه ساوه، ریاست اداره صنایع و ریاست اداره کار از شرکت سوله کاوه پارس
۱۳۹۰-۰۵-۰۹

بازدید ریاست دانشگاه فخر رازی از شرکت سوله کاوه پارس

بازدید ریاست دانشگاه فخر رازی جناب آقای مهندس شیخ الاسلامی از شرکت سوله کاوه پارس
۱۳۹۱-۰۵-۰۹

بازدید مدیرعامل شرکت پارس حیات ترکیه از شرکت سوله کاوه پارس

بازدید مدیرعامل شرکت پارس حیات ترکیه از شرکت سوله کاوه پارس
۱۳۹۲-۰۵-۰۹

تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92

از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کار آفرین برتر در سال 92 توسط جناب آقای دکتر غنیمی فرد ریاست محترم خانه صنعت و معدن ایران تقدیر گردید.
۱۳۹۹-۰۷-۰۱

بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه

EnglishRussiaIraqIran