سوله چیست؟
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
ساخت سوله
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
نمایش همه

عناصر سوله

قبل از طراحی و ساخت باید دانست که یک سازه ی سوله شامل چه عناصری می باشد که عبارتند از:

 
استرات
پوشش بدنه
پیـچ و مهره
پروفیل زد و زدگیرها
 

قبل از طراحی و ساخت باید دانست که یک سازه ی سوله شامل چه عناصری می باشد

EnglishRussiaIraqIran