تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92

بازدید مدیرعامل شرکت پارس حیات ترکیه از شرکت سوله کاوه پارس
۱۳۹۱-۰۵-۰۹
سوله چیست؟
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
نمایش همه

تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92

از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کار آفرین برتر در سال 92 توسط جناب آقای دکتر غنیمی فرد ریاست محترم خانه صنعت و معدن ایران تقدیر گردید.

EnglishRussiaIraqIran