بازدید فرماندار ساوه و ریاست اداره صنایع و کار از شرکت سوله کاوه پارس

بازدید ریاست دانشگاه فخر رازی از شرکت سوله کاوه پارس
۱۳۹۰-۰۵-۰۹
نمایش همه

بازدید فرماندار ساوه و ریاست اداره صنایع و کار از شرکت سوله کاوه پارس

بازدید فرماندار ویژه ساوه، ریاست اداره صنایع و ریاست اداره کار از شرکت سوله کاوه پارس

EnglishRussiaIraqIran