بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه

پوشش سوله
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
نمایش همه

بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه

بازدید امام جمعه محترم شهرستان ساوه به همراه معاونین امور شهری، کار و رفاه اجتماعی، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ساوه، فرمانده بسیج و پاسگاه انتظامی
EnglishRussiaIraqIran