يکشنبه 11 آبان 1399
   

اخبار و رویدادها

تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92
تقدیر از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کارآفرین برتر در سال 92
 از شرکت سوله کاوه پارس به عنوان واحد نمونه صنعتی و کار آفرین برتر در سال 92 توسط جناب آقای دکتر غنیمی فرد ریاست محترم خانه صنعت و معدن ایران تقدیر گردید.  
تاریخ: 1392/05/09       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
بازدید مدیرعامل شرکت پارس حیات ترکیه از شرکت سوله کاوه پارس
بازدید مدیرعامل شرکت پارس حیات ترکیه از شرکت سوله کاوه پارس
تاریخ: 1391/05/09       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
بازدید ریاست دانشگاه فخر رازی جناب آقای مهندس شیخ الاسلامی از شرکت سوله کاوه پارس
بازدید ریاست دانشگاه فخر رازی جناب آقای مهندس شیخ الاسلامی از شرکت سوله کاوه پارس
تاریخ: 1390/05/09       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
بازدید فرماندار ویژه ساوه، ریاست اداره صنایع و ریاست اداره کار از شرکت سوله کاوه پارس
بازدید فرماندار ویژه ساوه، ریاست اداره صنایع و ریاست اداره کار از شرکت سوله کاوه پارس
تاریخ: 1389/04/28       توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0