يکشنبه 11 آبان 1399
   

نرم افزارهای طراحی سوله

محاسبات سوله و سازه فلزی به وسیله جزییات ، مختصات و مشخصات میدانی زمین محل احداث سوله و سازه فلزی با استفاده از تجهیزات نقشه برداری و دوربین های پیشرفته برداشت و در آتلیه مجهز به کامپیوتر ها ،چاپگرهای و اسکنر های پیشرفته در کنار اطلاعات قانونی و تکلیفی ارایه شده از طرف سازمان های مربوطه قرار گرفته و پس از بررسی و آنالیز اطلاعات توسط مهندسین سازه و محاسب و نرم افزارهای مهندسی ،تخصصی و بروز مانند :ETABS ، SAP ، STAAD ، AUTOCAD ، SAFE  CIVIL 3D ، XSTEEL ، ARCHICAD ، AUTOCAD ARCHITECT ، ANSYS ، PDMS  AUTOCAD LAND DESKTO ، ROBOT ، CSCOOL ، CSI SECTION DESIGNER ، PROKON ، PLAXIS 3D XVHPD ، PERFORM 3D و بر اساس استاندارد ها و آیین نامه های ملی و  بین المللی سوله و سازه فلزی طراحی ،محاسبه و ترسیم می گردد.
متره و براورد مصالح و زمانبندی ساخت سوله و سازه فلزی جهت اعلام دقیق هزینه ساخت کامل سوله و تامین منابع مالی و ارایه برنامه زمان بندی اجرایی سوله متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ، شرایط پرداختی و مالی و الزامات قانونی ارایه شده از سازمان ها و بانک های مربوطه و یا مشاور پروژه انجام می شود. طرح نهایی جهت رفع هرگونه نقص و رفع آن قبل از اجرا و اتمام کار و به منظور جلوگیری از هزینه های اصلاح و دوباره کاری به صورت سه بعدی و انیمیشن تصویر سازی می گردد.