يکشنبه 11 آبان 1399
   

توان مهندسی

 مدیریت فنی و  مهندسی : این بخش با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب مهندسی قادر به طراحی کلیه ی پروژه های ساختمانی ،  صنعتی و انواع سازه های فلزی با استفاده از نرم افزارهای نوین و به روز مانند SAFE,ETABS,XSTEEL,AUTOCAD می باشد ،  تهیه نقشه های ساخت کارگاهی (Shop drawing)  برای هر یک از پروژه ها و ارجاع به واحد تولید از دیگر وظایف این بخش به شمار می رود.
مدیریت برنامه ریزی : در این واحد متناسب با حجم پروژه و مدت زمان اجرا و نصب  پروژه که در قرارداد ذکر گردیده نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اقدام می شود. میزان خرید مواد اولیه مورد نیاز و کنترل آن  با موجودی انبار و سفارش کمبود جهت خرید ، یکی از وظایف این قسمت می باشد . انواع فعالیت های موجود در ساخت و نصب یک پروژه ، میزان پیشرفت پروژه نسبت به برنامه زمانبندی تهیه شده با استفاده از نرم افزار های مخصوص برنامه ریزی مانندM .S .P  ، زمانبندی ، کنترل و مورد بررسی قرار می گیرند . ساعت کار هر یک از واحدهای تولید ، تعداد و ساعات کار پرسنل تولید ، تخصیص ظرفیت های تجهیزاتی تولید و زمان شروع و پایان پروژه ها در این قسمت تهیه و به مدیران هر یک از قسمت ها  و مدیران ارشد ارائه می گردد . در این واحد  کنترل پیشرفت  پروژه نسبت به  برنا مه زمانی ارائه شده بصورت واقعی صورت پذیرفته و چنانچه انحرافی در اجرا و نصب پروژه نسبت به برنامه  ارائه شده وجود داشته باشد، به سریع ترین  و بهترین نحو ممکن ساماندهی شده و پروژه در مسیر واقعی خود از نظر کیفیت و زمان بندی قرار می گیرد .
 
 مدیریت تولید :
در این بخش پس از اخذ برنامه تولید از واحد برنامه ریزی و باز بینی مجدد ، ساخت پروژه عملاً شروع خوا هد شد ، نقشه های کار گاهی ساخت  (shop drawing ) از قسمت فنی و مهندسی به این واحد ابلاغ شده و واحد برش سرد و گرم ، برشکاری را شروع و سپس عملیات سوراخکاری  و واحد مونتاژ ،  قطعه زنی ، واحد جوشکاری شامل جوش     زیر پودری ،جوش co2  و جوش با الکترود  ، واحد نظافت و رنگ آمیزی و بارگیری ،  بقیه فرایند هایی هستند که در این واحد  و برای ساخت سازه فلزی صورت می پذیرند .
 
 مدیریت کنترل کیفیت :
در این بخش سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای بین المللی ISO 10668 و ISO 10001 (انگلیس URS) و ISO 10002 و ISO 9001-2008 (آلمان TUV) و رعایت کلیه ی استانداردهای جوش مطابق آئین نامه  A W S D 1.1  صورت می پذیرد .
کنترل کیفیت تمامی مواد اولیه ، محصولات ، قبل ، حین و بعد از فعالیت های  تولیدی به وسیله ی این واحد و طبق معیارهای کنترلی مورد استفاده و کاربردی، صورت می پذیرد . واحد کنترل کیفی مقیم در مجموعه در ضمن  تولید  و پس از اتمام هر مرحله، محصول بازرسی و ردیابی شده را در صورت تائید مسئول مربوطه و با صدور مجوز به مرحله بعدی منتقل می کنند ، نظارت بر کیفیت مواد اولیه قبل از تحویل به انبار نیز از وظایف این بخش می با شد . در این مرحله کلیه قطعات از نظر ابعادی و جوش مورد بازرسی قرار می گیرند ، آزمایشهای مختلفی با توجه به کاربری سازه و بنا به تشخیص  و درخواست واحد کنترل کیفیت برای حصول اطمینان از کیفیت کامل فرایند جوشکاری بر حسب نوع اتصال و موقعیت ، مورد انواع تست های غیر مخرب مانند RT,PT,UT,MT   قرار می گیرند .
 

تصاویر مربوط به بخش توان مهندسی