پنجشنبه 08 آبان 1399
   

اهم فعالیتها و خدمات مهندسی و اجرایی سوله کاوه پارس

  طراحی سازه ، معماری و ساخت انواع سوله های صنعتی .
  طراحی سازه ، معماری و ساخت انواع سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی .   
  طراحی و ساخت انواع جرثقیلهای سقفی ، دروازه ای و نیم دروازه ای . 
  طراحی و اجرای انواع پوشش سالنها شامل ساندویچ پنل و انواع پوششهای گالوانیزه .
  طراحی و اجرای انواع سازه های فلزی پل ها .   
  طراحی و اجرای انواع آشیانه هواپیما ، سالنهای ورزشی و اجتماعات وسیع و فروشگاههای زنجیره ای . 
  طراحی و اجرای انواع سوله های سردخانه ها ، انبارها و میادین میوه و  تره بار ، سالنهای نگهداری دام و طیور.  
  تولید پروفیلهای فلزی شامل ناودانی ،  نبشی ، و زد به روش نورد سرد.  
  تولید انواع  مقاطع تیرورق H به صورت تمام اتوماتیک و مکانیزه .